Friday, August 3

the chronotope of meeting


Vacation time - when optimal - means kids staying up late - and sleeping in, and I have found myself a nice little routine of bringing stuff to read on my morning quests for bread rolls. - Getting an hour of quiet studying before everone else wakes up is perfect :D - These days I have been reading a few of Anker Gemzøes articles on Helle Helle. - and yesterday I read about the chronotope of meeting - and in Helle's case the non-meeting - in her "Fasaner" from 1996 ("Pheasants").

"Mødets kronotop er i følge Bachtins essay "Kronotopen" en meget elementær kronotop. Den er præget af eksistensiel intensitet; den tidlige græske eventyrroman, præget af denne kronotop, er opbygget om et tilfældig møde, der udløser en pludselig, men livsafgørende (og plotudløsende) forelskelse."

Gemzøe A., "Et ikke-mødes kronotop. Tid og rum i Helle Helles "Fasaner" (1996)", Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1998 ; nr. 4, s. 357-368

I'm off for some more bread rolls - and who knows who I'll meet? Most probably Bakhtin.

No comments: