Friday, September 21

autor & helt

I am analyzing the relationship between author, narrator and hero in Drömfakulteten by Sara Stridberg.

March 9th 2007 Annelie Axén wrote in Morgenbladet To Stridsberg with love when Drömfakulteten had been awarded Nordic Council's literature award: ”Når Sveriges Radios Kulturnytt intervjuer Stridsberg sier hun at romanen både er en fantasi om en historisk person, men at den like mye handler om det å fortelle en historie. Kan man overhodet fortelle om en annen person? Er det mulig, hyggelig, rimelig å fortelle om en annen person, spør Stridsberg.”

;)

No comments: