Thursday, October 9

bachtinselskabet.dk


This is where I'll be in a little less than two weeks, talking about Form and ideology in Bakhtin's aesthetic event:

Form og ideologi i Bakhtins estetiske hendelse
- af Henriette Thune

Relasjonen mellom form og ideologi i det estetiske er ytterst kompleks og vanskelig å gripe.

Med interesse for ideologiske, f. eks. kjønnede og/eller feministiske, aspekter i kunst, synes det lett å møte estetiske verk med på forhånd klare ideologiske fortolkningsrammer, med den fare dette innebærer for å undervurdere - og undergrave - formens betydning. I motsatt ende av skalaen vil enkelte fortsatt hevde at kunst er form som eksisterer og skal forstås uavhengig av ideologi.

I Mikhail Bakhtins "The Problem of Content, Material and Form in Verbal Art" (ca. 1924) beskriver han er estetisk hendelse hvor det etiske, det epistemologiske og det estetiske er uløselig sammenvevd.

Med eksempler fra Sara Stridsbergs Drömfakulteten (2005) vil jeg forsøke å si noe om hvorfor Bakhtins tidlige estetisk-filosofiske essay er et fruktbart utgangspunkt for si noe kvalifisert om relasjonen mellom form og ideologi i den estetiske hendelsen.

Om foredragsholderen
Henriette Thune, Doktorgradsstipendiat, Cand. philol., Universitetet i Stavanger, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Norge. Hun arbejder med et PhD-projekt om køn og æstetik med udgangspunkt i Bachtin og har gennem 6 år været central i opbygningen av Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, UiS - med særlig fokus på området køn og æstetik.

Tid & sted
Københavns Universitet, Njalsgade 120, lokale 27.0.49, Tirsdag den 21 oktober 2008, kl. 14-16.

No comments: