Monday, March 30

när du rör dig

du kan vara mitt piller
du kan vara min säng
ett råd som inte kostar något
du kan vara min vän

när tankarna står stilla
tiden är stelnad och dum
och det som är alltid ska vara
när dikten inte får rum

jag tycker om
när du rör dig
när du rör dig

du är det jag måste ha
när vanorna har börjat slå rot
när den ena dan är den andra lik
och det som inte känns igen blir ett hot

jag tycker om
när du rör dig
när du rör dig

jag vet att du har undrat varför alla måste slita så hårt
du leker fram det som vi alla andra lyckas göra så svårt

jag tycker om
när du rör dig
när du rör dig

Bo Kaspers Orkester, Hund

No comments: